Vše o internetové aukci eBay

Clo a celní řízení v ČR

clo a DPH

Kdy se proclívá?

 • Zboží do 22 EURO (cca 30 USD/600 Kč) - neplatíte clo, ani DPH
 • Zboží od 22 EURO do 150 EURO (do cca 200 USD/4.200 Kč - platíte 21% DPH, žádne clo
 • Zboží nad 150 EURO (nad cca 200 USD/4.200 Kč) - platíte 21% DPH a k tomu 2 až 6% clo 

Celní řízení námi odeslaných zásilek

 • 20 - 30% všech námi odeslaných zásilek přes DHL je podrobeno skenování, případně fyzickému otevření zásilky pro zjištění obsahu a kontrole správnosti údajů, uváděných na celní průvodce (comercial invoice). Všechny ostatní procházejí celnicí bez problémů a jsou vyřízené během několika minut.
 • V každém námi odeslaném balíku by měl být přiložen doklad prokazující zaplacenou částku (PAYPAL, nebo výpis z účtu), počet kusů v zásilce a specifikace dováženého zboží. Podle těchto údajů pak celníci kontrolují to, co je v zásilce a jestli to podle toho i sedí.
 • Jestli si zboží hradí sám kupující a Cz-Ebay zásilku pouze přeposílá, tak k odeslání balíků z USA budeme potřebovat doklad o zakoupení zboží, případně informace o celkové ceně a druhu zboží. V případě, že jsme zboží hradili za vás my, doklad o zaplacení tam přikládáme automaticky. Pokud by v zásilce nebyl doklad žádný, může být příjemce kontaktován celní správou se žádostí o doložení této faktury.
 • Celní řízení za příjemce vyřizuje DHL a případné clo a DPH hradíte přímo řidiči. V některých případech můžete platit taky poplatek přepravci za vyřízení celního řízení dle jejich sezebníku. K proclení nikam nechodíte, zásilku vám doveze přepravce proclenou až domů. Zásilku si můžete proclít i samostatně bez dalších poplatků přepravci, je nutné ho ale kontaktovat předem.

Reklamace a sledování zásilky přes DHL

 • Po odeslání zásilky z našeho US skladu budete mít sledovací číslo připojeno při objednávce v přehledu
 • Pohyb vaší zásilky můžete sledovatna našich stránkach v části "Sledování zásilek", přímo na stránkach DHL, nebo na tel. čísle DHL v ČR  840 103 000
 • Reklamace a nedoručení zásilky v ČR volejte 840 103 000, nebo pište na reklamace@dhl.com
 • Reklamace a nedoručení zásilky v SR volejte na 02 48 229 229, nebo pište na DHLSK@dhl.com
 • případně pište na náš email zakaznik@cz-ebay.cz

Kontakt přímo na celní oddělení DHL pro importní zásilky:

 • telefon : 220 300 399 (nebo 398)
 • adresa:  DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
               Celní oddělení
               ul. Langerové 1075/4
               161 00 Praha 6 - Ruzyně

Kontakt na vyclívací poštu Praha v ČR (zásilky odeslané prodejcem přímo na Vaši adresu, ne DHL)
Hodiny pro veřejnost:  Pondělí a středa  8-17 hod, Úterý, čtvrtek, pátek  8-15.30 hod

 • email provoz.ozmp@cpost.cz
  pro odeslání dokladů o získání zboží
 • email sklad.praha120@cpost.cz
  pro informace o zásilkách na vyclívací poště / celnici
 • telefon +420 257 019 301, Po - Pá 8-15 hod
  pro zjištění, zda jsou vaše zásilky na celnici / poště
 • telefonní ústředna +420 257 019 111  

Všeobecné informace o clu:
Před tím, než začnete číst informace o placení cla /DPH, Vás chceme upozornit, že naše služby při přeposílání zásilek končí odeslaním zkompletované zásilky z naší pobočky v USA na Vámi určenou adresu v ČR. Případné placení cla /DPH si vyřizuje příjemce balíku a naše společnost nenese žádnou odpovědnost za případné vyměření cla /DPH.

 • Clo se vyměřuje podle přiložené faktury o nákupu zboží. Pokud si nejste cenou jistí nebo pokud faktura chybí, je cena zásilky stanovena podle platného celního sazebníku.
 • Je-li vaším primárním zájmem výpočetní technika, nemusíte tuto otázku vůbec řešit, na počítačovou techniku se totiž převážně vztahuje clo 0%, tj. nezaplatíte navíc ani korunu. U jiných položek tomu tak ale být nemusí a clo se pohybuje od 1%-10%. Informace najdete v rozsáhlém a poněkud nevzhledně vyhlížejícím nařízení 1549/2006 Komise Evropských společenství. Tento dokument obsahuje procentuální sazby všeho možného zboží, které můžete do EU dovézt.
 • Rovněž je podstatné, zda je zboží určeno pro komerční prodej, pro osobní účel, nebo zda jde o dárek. Zkušenosti opět praví, že na Západě vám zboží nikdo jako "dárek" nepošle, zatímco třeba v Číně je to běžná praxe.

Informace o DPH

 • Dovážené zboží může podléhat kromě cla také DPH a spotřební dani. Proto zde uvedeme další pojem, a tím je celní dluh. Celní dluh znamená povinnost zaplatit clo při dovozu zboží, přičemž jeho součástí jsou kromě samotného cla i další daně (DPH, případně spotřební daň) a poplatky vznikající během celního řízení.
 • Celní dluh je tak zastřešujícím pojmem, který ve svém souhrnu pro dané zboží vyměří a vymáhá celní orgán v rámci celního řízení.
  Zopakujme, že pokud je zboží osvobozeno od cla, je osvobozeno také od všech dalších daní a poplatků. Pokud však osvobozeno není, může se ho týkat následující text. (Jedná se o případy osvobození od placení celního dluhu celní správou. Pak se toto osvobození vztahuje i na DPH, kterou rovněž neplatíte.
 • V případě, že je převáženo zboží, které spadá do tzv. vybraných výrobků (uhlovodíková paliva a maziva, pivo, víno, líh, cigarety a tabákové výrobky), je toto zboží předmětem spotřební daně. Ta se spolu s vyměřeným clem a samotnou celní hodnotou zboží započítává do základu DPH, kde se použije základní sazba 22 %.
 • Dlužné clo, spotřební daň a DPH jsou potom ve svém souhrnu celním dluhem, který musí dovážející zaplatit. Pokud Vaše zboží mezi vybrané výrobky nespadá, ale není osvobozeno od cla, stává se pouze předmětem daně z přidané hodnoty. Do jejího základu se pak započítává celní hodnota zboží a clo.
 • Pokud budeme mít k dispozici doklad prokazující výši zaplacené částky a DPH v zahraničí, za celní hodnotu zboží se bude počítat pouze cena bez DPH (v opačném případě se za celní hodnotu zboží bude považovat celá cena včetně zahraniční DPH, čímž vzroste základ pro výpočet DPH v ČR).
 • Je nutné si uvědomit, že pokud například koupíme v zahraničí 3 litry kvalitní whisky v hodnotě 10 000 Kč, zaplatíme tamnímu obchodníkovi v ceně i spotřební daň a DPH, které jsou platné pro zemi nákupu. To by znamenalo, že naše whisky bude zdaněna dvakrát (jednou v zahraničí, podruhé u nás na hranicích) a nám se nákup poněkud prodraží.
 • V případě, že bychom se celnímu dluhu vyhnuli (ať už záměrně nebo nedbalostí), má celní orgán k dispozici určité možnosti, které mu dává celní zákon (hlava 14, týkající se celních přestupků a deliktů). Podle závažnosti přestupku může celní orgán uložit pokutu až 50 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč.
  Další možností je zabavení zboží. Poznamenejme, že celní zákon též obsahuje možnost pouhé domluvy, záleží tedy na benevolenci celníka, jak daný případ posoudí.
 • Dále jsou v celním zákoně poměrně podrobně definovány povinnosti a oprávnění celníka. Při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu a zjišťování osoby, která zboží celnímu dohledu odňala, je například celník oprávněn zastavovat osoby a dopravní prostředky, provádět celní kontrolu zavazadel, dopravních prostředků, jejich nákladů, přepravních a průvodních listin.
  V těchto případech postupuje obdobně jako příslušník Policie České republiky.

Jaké sazby se používají?

 • Sazby jednotlivých druhů zboží naleznete v celním sazebníku, který si můžete zakoupit v každém lepším knihkupectví nebo ho naleznete na internetových stránkách http://www.cs.mfcr.cz/. Ale pozor – může být složité nalézt druh dováženého zboží.
 • Například notebooky naleznete pod číslem 8471 celního sazebníku, kde jsou zařazeny jako zařízení pro automatizované zpracování dat. Digitální fotoaparáty pak naleznete pod číslem 852540 jako videokamery pro statické snímky.
 • Neznalý uživatel může být zmaten také jednotlivými typy sazeb. Kdy používat všeobecnou a kdy smluvní sazbu? Všeobecné sazby se používají velmi zřídka,například při dovozech ze států, které nejsou členy WTO (Světová obchodní organizace) nebo v případech, kdy není známa země vývozu. V praxi se používají sazby smluvní, které jsou mnohem nižší – například u notebooku je smluvní sazba nulová.

Užitečné odkazy:

• Informace z oblasti celní a daňové problematiky
informace@cs.mfcr.cz
Odkaz na orientační výpočet cla podle druhu zboží


Aktuální dnešní kurz USD

poslední aktualizace: 18:10 - 22.8.2017
USA 1 USD = 22.679 CZK
EN 1 GBP = 29.0684 CZK
EUR 1 EUR = 26.663 CZK

Dovoz aut a motoriek z USA

fotogalerievíce info zde

foto kontejnerfoto kontejner 2
Odjezdy kontejnerů 2017

03.09.2017 - před. odch. z USA
19.08.2017 - připravuje se
03.08.2017 - odesláno 08.08
transport to CZ
26.06.2017 - ukončeno 04.08
19.05.2017 - ukončeno 13.07
11.05.2017 - ukončeno 13.07
04.05.2017 - ukončeno v PL 15.06
22.02.2017 - ukončeno 10.05

06.02.2017 - ukončeno 02.05
25.01.2017 - ukončeno v PL 27.03
24.11.2016 - ukončeno 15.01
18.11.2016 - ukončeno 13.01

Naše další weby


Registrace a přihlášení

Zeptejte se nás

 • E-mail: 
  zakaznik@Cz-Ebay.cz

 • Adresa v USA
  Cz-Ebay
  450 S Cemetery ST 104
  Norcross, 30071
  Georgia, USA
  tel: +001 404 964 2812
  p. Hronek, Po-Pát, 16-21 hod

 • Adresa v ČR
  Cz-Ebay.cz / Staja s.r.o.
  Koberovy 128
  Železný Brod, 468 22
  Česká republika
  tel: +420 732 383 971
  p. Zvolánek, Po-Pát, 8-16 h

  Kvůli vytíženosti ČR pobočky, preferujeme emailovou komunikaci 
 • Adresa skladu v USA
  Balíky zasíláte ve tvaru:
  Vaše jméno
  450 S Cemetery ST 104
  Norcross, 30071
  Georgia, USA
 
futbalove dresydetské kopačkyBillige fodboldtrøjer tilbudvoetbalschoenen saleFussball hallenschuheImitazioni orologi italia